Služba Notebook Express Repair

SIL Služba Notebook Express...

Popis služby

Služba Notebook Express Repair je určena pro ty zákazníky, pro které je standardní doba vyřízení reklamace jejich notebooku (která činí v našem servisním středisku v 80% případů cca 3 až 5 pracovních dnů) příliš dlouhá a potřebují mít notebook neustále k dispozici a jakékoliv jeho odstavení z důvodu závady potřebují minimalizovat.

 

Pravidla poskytnutí služby

Službu je nutné objednat při předání notebooku k reklamaci / opravě.

Při objednání služby Notebook Express Repair bude oprava započata prioritně a bude dokončena za vynaložení maximální péče v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 24 hodin od převzetí vadného zařízení do opravy (počítáno pouze v pracovních dnech; do uvedené lhůty se nezapočítává čas potřebný k přepravě notebooku prostřednictvím smluvního přepravce). U některých typů závad může být reklamace / oprava vyřízena již za několik hodin. O ukončení opravy a možnosti vyzvednutí notebooku bude zákazník vyrozuměn prostřednictvím telefonu nebo SMS.

V případě, že je zařízení, u kterého je objednána služba Notebook Express Repair, k opravě doručeno prostřednictvím přepravní společnosti, bude výdej opraveného zařízení, resp. předání přepravní společnosti PPL nejpozději následující pracovní den po doručení zásilky.

Pokud byla služba Notebook Express Repair objednána a z nějakého objektivního důvodu nebyla oprava dokončena do 24 hodin od přijetí zařízení k reklamaci / opravě, částka za službu nebude účtována.

Objednáním služby Notebook Express Repair nevzniká servisnímu středisku povinnost ji poskytnout a nelze ji vymáhat, pokud existují objektivní překážky k jejímu poskytnutí. Těmito objektivními překážkami mohou být:

  • aktuální nedostatek náhradního dílu, potřebného k realizaci opravy
  • povaha závady, která vyžaduje podrobnější diagnostiku či delší testování po opravě

 

Cena služby

Cena služby Notebook Express Repair je 900,- Kč včetně 21% DPH. Cena je splatná při výdeji opraveného notebooku, není-li dohodnuto jinak.

   

Doplňková informace

Opravou zařízení se nerozumí pouze výměna nebo oprava vadné komponenty, ale také testování správné funkce zařízení a všech jeho rozhraní a také zahoření zařízení nepřetržitým provozem pod zátěží (zpravidla po dobu minimálně 8 hodin), což dobu nutnou ke správnému provedení opravy prodlužuje.