Servis zařízení ASUS

SIL Servis zařízení ASUS
Servisovaná zařízení:

Notebooky, netbooky, tablety, smartphony

Typ servisu:

Oprava v servisním středisku s vyzvednutím a doručením zpět
Záruční i pozáruční servis

Délka záruky:

Standardně 2 roky, baterie 1 rok

Technická podpora:

Stránky ASUS - support
reklamace@asus.com.tw

Stránky výrobce:

ASUS

Převzetí k opravě:

Osobní převzetí v servise Ostrava - kontakty
Doprava zásilky zdarma - svoz zásilky

Zadání reklamace:

Formulář pro zadání reklamace


Standardní reklamace

Společnost SIL Servis Partner nabízí zákazníkům v rámci standardního vyřízení reklamace zařízení ASUS vlastní systém, který by měl v maximální míře usnadnit celou reklamační proceduru. V případě poruchy zařízení ASUS stačí, pokud zavoláte na telefonní linku našeho servisního dispečinku 552 300 677 nebo 596 253 677 nebo pošlete e-mail na adresu rma@sil.cz a my se o vše ostatní již postaráme. Zařídíme pro Vás vyzvednutí zařízení přímo u Vás, jeho rychlou opravu a doručení zpět, to vše zdarma.

Před zavoláním si prosím připravte tyto informace:

  • Sériové číslo zařízení
  • Popis závady
  • Adresu místa vyzvednutí vadného zařízení

Standardní reklamace zařízení ASUS ve společnosti SIL Servis Partner je prováděna formou opravy v servisním středisku s vyzvednutím a dodáním zpět. Náklady na dopravu vadného zařízení do servisního střediska i opraveného zařízení zpět hradí servisní středisko. Zařízení je nutné předat k opravě v originálním přepravním obalu včetně polystyrénových výstelek, jinak může dojít k poškození v průběhu přepravy. V případě, že již originální obal nemáte k dispozici, je možné použít náhradní obal, který chrání přepravované zařízení proti poškození stejně jako obal originální. Servisní středisko nezodpovídá za škodu na zařízení, která vznikla v průběhu přepravy vinou použití nevhodného přepravního obalu nebo nevhodného způsobu zabalení, proto prosím věnujte zabalení zařízení k přepravě velkou pozornost. Odkaz na stránku s návodem, jak správně zařízení zabalit.

Spolu s reklamovaným zařízením je vhodné doložit kopii záručního listu nebo jiného dokladu, který prokazuje platnost záruky. Na dokladu musí být vyznačeno datum prodeje, výrobní číslo zařízení a délka poskytnuté záruky.

Servisní středisko není zodpovědné za ztrátu dat v průběhu opravy nebo přepravy notebooku. Doporučujeme Vám provedení zálohy důležitých dat před odesláním nebo předáním notebooku k reklamaci. V případě, že v rámci záruční opravy dojde k výměně pevného disku notebooku, nemůže být vadný pevný disk vydán uživateli zpět, protože je servisní středisko povinno jej vrátit výrobci.

 

Objednání odvozu zařízení ASUS

Součástí procesu reklamace s opravou v servisním středisku pro zařízení ASUS, které je v záruce, je i vyzvednutí vadného zařízení na vámi uvedené adrese. Aby proběhlo vyzvednutí zařízení co nejspolehlivěji, je nutná částečná asistence i ze strany uživatele nebo zákazníka, který zařízení reklamuje. Proto je nutné vždy při nahlášení požadavku na odstranění závady (písemné či telefonické) kromě standardně požadovaných informací uvést i následující údaje:

  • přesnou adresu místa, odkud má být zařízení vyzvednuto; na stejnou adresu bude po opravě vráceno (nebude-li uvedeno jinak)
  • jméno kontaktní osoby, která bude zásilku se zařízením předávat přepravci, a telefonní číslo na ni
  • pokud je žádost s požadavkem odvozu zařízení zadána do 15:00 hodin, zásilka bude vyzvednuta následující pracovní den po vaší žádosti o přidělení identifikačního čísla reklamace RMA. Přejete-li si jiný termín, je nutné to také ve vaší žádosti uvést

Na základě těchto údajů Vám bude sděleno naším pracovníkem přidělené identifikační číslo reklamace RMA a bude také potvrzen termín a adresa vyzvednutí vadného zařízení. Vzhledem k tomu, že přepravu zařízení provádí náš smluvní přepravce DPD, je nutné počítat s těmito obecnými předpoklady:

  • vyzvednutí zařízení je možné pouze v pracovní dny v době mezi 9:00 a 18:00 hodinou. Je proto nezbytné zabezpečit, aby byl na udané adrese v této době někdo schopen zásilku předat přepravci. Bohužel máme pouze omezenou možnost ovlivnit denní dobu převzetí zásilky
  • v domluvený den vyzvednutí zařízení přepravcem je nutné mít vadné zařízení připraveno k přepravě, tedy zabalen nejlépe do originálního nebo jiného vhodného obalu tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození v průběhu přepravy. Je-li způsob zabalení zařízení k přepravě nevhodný, může přepravce odmítnout převzetí zásilky. Servisní středisko ani přepravce nezodpovídá za škodu na zařízení, která vznikla v průběhu přepravy vinou použití nevhodného přepravního obalu nebo nevhodného způsobu zabalení
  • zásilka se zařízením musí být označena štítkem s uvedenou adresou odesílatele i adresáta (SIL Servis Partner, Těšínská 1970/56, 710 00 Ostrava) a také na ní musí být uvedeno přidělené číslo RMA

Pokud je vaše zařízení již po záruce nebo je vada v rozporu se záručními podmínkami, tedy způsobena nesprávným nebo nepřiměřeným způsobem použití, nesprávnou instalací operačního systému nebo aplikací apod., vyhrazuje si servisní středisko nárok účtovat uživateli vzniklé náklady spojené s přepravou zařízení plus diagnostický poplatek ve výši 300,- Kč.