Kalibrace baterie notebooku

SIL Kalibrace baterie notebooku

Po dobu používání Vámi zakoupeného notebooku může nastat situace, kdy indikátor stavu nabití baterie neukazuje správný údaj (% údaj dolní liště pracovní plochy OS Windows). Může nastat několik případů, kdy je provedení kalibrace nutné pro obnovu plné funkčnosti baterie. Je to v těchto případech:

  • LED kontrolka nabíjení, zpravidla umístěná na předním čele Vašeho notebooku, signalizuje stav plného nabití Vašeho notebooku (viz. Uživatelská příručka – popis stavových LED indikátorů), ale údaj v dolní liště pracovní plochy Vašeho operačního systému je nižší než 100%
  • Stav nabití baterie ukazuje 100%, ale tato hodnota při práci s notebookem rychle klesá k nule. Navíc i když je tento údaj již na nule, tak notebook pracuje na baterii i nadále, a to i po několik dalších hodin

Pro kalibraci baterií existují dvě různé metody, které mají stejný účinek

Metoda č. 1:

U všech typů notebooků ASUS aktuálně dodávaných je program pro kalibraci baterií implementován do BIOSu notebooků a lze spustit přímo ze Setupu BIOSu. Pro vstup do Setupu BIOSu stiskněte po zapnutí notebooku či při jeho restartu klávesu F2. Zde v sekci Power zvolte položku ”Start Battery Refreshing” a stiskněte klávesu Enter.

UPOZORNĚNÍ:
V Setupu BIOSu jsou nastaveny důležité informace počítače. Proto nezasahujte do žádných jiných položek BIOSu, jejich špatným nastavením můžete způsobit nefunkčnost počítače. Nyní postupujte takto:

  1. Po stisku klávesy Enter jste dotazováni hlášením “Please be sure you have AC adapter inserted” na to, zda máte připojen síťový napájecí zdroj k Vašemu notebooku. Pokud tomu tak není, připojte jej. Po jeho připojení dojde k reinicializaci interních registrů baterie. Poté nechte notebook nabíjet do doby než budete vyzváni k odpojení napájecího zdroje od notebooku hlášením “Please Remove AC adapter and wait the machine shutdown”. Nyní bude probíhat vybíjení baterie. Nechte notebook vybít až do automatického vypnutí notebooku.
  2. Připojte síťový adaptér k notebooku a nechte jej (nejlépe ve vypnutém stavu) nabít na 100% dle indikace LED diody nabíjení na čelním panelu notebooku (viz. Uživatelská příručka – popis stavových LED indikátorů).
  3. Pokud se stav signalizace nabití baterie zlepšil, ale stále se nezobrazuje stav nabití správně, opakujte postup dle předchozích bodů až do úplné nápravy.

Metoda č. 2:

Jiný způsob kalibrace baterií je za použití utility Battlfm.exe, kterou naleznete na přiloženém CD s ovladači a utilitami pro Váš notebook. Tato utilita je spustitelná pouze v systému MS-DOS. Postup je následující.

  1. Nejprve nabootujte, příp. restartujte Váš notebook do MS-DOSu.
  2. Spusťte zmiňovanou utilitu (dle možností přímo z CD, příp. z FDD či HDD). Připojte síťový zdroj do notebooku a nechte jej nabíjet do doby, než Vás notebook sám vyzve k odpojení napájecího zdroje hlášením “Please plug out the AC adapter”.
  3. Po odpojení napájecího zdroje nechte baterii notebooku zcela vybít až do úplného vypnutí notebooku.
  4. Zapojte síťový zdroj zpět do notebooku a opět (nejlépe ve vypnutém stavu) nechte nabít na 100%.
  5. Pokud se stav signalizace nabití baterie zlepšil, ale stále nezobrazuje stav nabití správně, opakujte postup několikrát dle předchozích bodů až do úplné nápravy

V případě, že nelze docílit signalizace správných údajů podle uvedených postupů, baterii reklamujte (pokud je stále v záruce) či vyměňte za novou.

Poznámka: Doba jedné celkové kalibrace baterie dosahuje 5-7 hodin.