Objednání odvozu vadného zařízení

SIL Objednání odvozu vadného...

Součástí procesu reklamace některých zařízení je i vyzvednutí vadného zařízení na vámi uvedené adrese na náklady servisního střediska. Seznam těchto zařízení je uveden níže:

  • LCD monitory značky iiyama

Pokud v objednávkovém formuláři označíte volbu Objednávka odvozu - ANO u jiného zařízení nebude na tuto položku brán zřetel.

Aby proběhlo vyzvednutí notebooku co nejspolehlivěji, je nutná částečná asistence i ze strany uživatele nebo zákazníka, který vadné zařízení reklamuje. Proto je nutné vždy při žádosti o přidělení identifikačního čísla reklamace RMA (písemné či telefonické) kromě standardně požadovaných informací uvést i následující údaje:

  • přesnou adresu místa, odkud má být vadné zařízení vyzvednuto; na stejnou adresu bude po opravě vráceno (nebude-li uvedeno jinak)
  • jméno kontaktní osoby, která bude zásilku s vadným zařízením předávat přepravci, a telefonní číslo na ni
  • pokud je žádost s požadavkem odvozu zařízení zadána do 15:00 hodin, zásilka bude vyzvednuta následující pracovní den po vaší žádosti o přidělení identifikačního čísla reklamace RMA. Přejete-li si jiný termín, je nutné to také ve vaší žádosti uvést

Na základě těchto údajů Vám bude sděleno naším pracovníkem přidělené identifikační číslo reklamace RMA a bude také potvrzen termín a adresa vyzvednutí vadného zařízení.
Vzhledem k tomu, že přepravu zařízení provádí náš smluvní přepravce DPD, je nutné počítat s těmito obecnými předpoklady:

  • vyzvednutí zásilky se zařízením je možné pouze v pracovní dny v době mezi 9:00 a 18:00 hodinou. Je proto nezbytné zabezpečit, aby byl na udané adrese v této době někdo schopen zásilku předat přepravci. Bohužel máme pouze omezenou možnost ovlivnit denní dobu převzetí zásilky
  • celková hmotnost zásilky nesmí překročit 30 kg. Pro hmotnější zásilky řešíme dopravu prostřednictvím jiného dopravce a je zapotřebí individuální domluvy se servisem
  • v domluvený den vyzvednutí zařízení přepravcem je nutné mít zařízení připraveno k přepravě, tedy zabaleno nejlépe do originálního nebo jiného vhodného obalu tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození v průběhu přepravy. Je-li způsob zabalení zařízení k přepravě nevhodný, může přepravce odmítnout převzetí zásilky. Servisní středisko ani přepravce nezodpovídá za škodu na zařízení, která vznikla v průběhu přepravy vinou použití nevhodného přepravního obalu nebo nevhodného způsobu zabalení
  • zásilka s vadným zařízením musí být označena štítkem s uvedenou adresou odesílatele i adresáta (SIL Servis Partner, Těšínská 1970/56, 710 00 Ostrava) a také na ní musí být uvedeno přidělené číslo RMA

Pokud je váše zařízení již po záruce nebo je vada v rozporu se záručními podmínkami, tedy způsobena nesprávným nebo nepřiměřeným způsobem použití apod., vyhrazuje si servisní středisko nárok účtovat uživateli vzniklé náklady spojené s přepravou zařízení k reklamaci. Výše těchto nákladů činí 200,- Kč.

   

Formulář pro zadání reklamace