Časté dotazy

SIL Časté dotazy

Na této stránce se můžete dočíst, jak sami vyřešit některé problémy s vaším notebookem. Můžete tak předejít reklamaci vašeho notebooku, která by byla klasifikována jako neoprávněná.

 

Některé body na LCD displeji nesvítí nebo svítí trvale

Vzhledem k náročnosti výroby LCD displeje udává každý výrobce notebooků, ve kterých jsou LCD displeje použity, maximální počet defektních bodů (pixelů), které mohou být vadné a není to považováno za závadu, která by měla být odstraněna v rámci záruky na výrobek. Za vadný bod se považuje takový, který buď trvale svítí (světlý bod), trvale nesvítí (tmavý bod) nebo se jeho vada projevuje náhodně či je vada pouze částečná (vadný subpixel R, G nebo B). Tyto hodnoty povolených vadných pixelů se mohou lišit pro různé modely notebooků. Povolený počet vadných pixelů pro konkrétní model vám sdělíme na požádání.

Specifikace povolených pixelových vad pro LCD displeje jednotlivých výrobců notebooků jsou k prohlédnutí zde:

 

V BIOSu se zobrazuje menší velikost paměti, než by měla být 

Jedná se o notebooky se sdílenou pamětí grafické karty, určitá část paměti je tedy vyhrazena pro grafickou kartu. Zobrazená hodnota je pak celková velikost paměti, snížena o velikost paměti přidělené grafické kartě. Velikost přidělené paměti není možno uživatelsky měnit, je přidělována automaticky pro dosažení optimálního výkonu.

 

Baterie má malou kapacitu, notebook vydrží při napájení z baterie pouze krátkou dobu

Doba, po kterou je notebook schopen pracovat na baterii bez nutnosti připojení do el. sítě, je pro mnoho uživatelů jedním z nejdůležitějších parametrů notebooku. Tato doba se však během životnosti baterie může měnit a má na ni vliv také pravidelná uživatelská údržba a správné zacházení s baterií. Princip, na kterém pracuje baterie notebooku, je založen na reverzibilním elektrochemickém procesu. Aby byla výdrž, po kterou je baterie schopna dodávat notebooku potřebnou energii, co nejdelší, je nutné věnovat dostatečnou pozornost péči o baterii. Více informaci o tom, jak s baterií správně zacházet, se můžete dozvědět zde.

 

Baterii u notebooku ASUS nelze nabít na 100%

Občas při nabíjení baterie notebooku může nastat stav, že indikace stavu nabití baterie v operačním systému nedosáhne hodnoty 100%, přestože by měla být baterie plně nabita. Je to způsobeno odchylkou mezi skutečným stavem baterie a hodnotami, se kterými pracuje power managment. Současné notebooky obsahují managment pro úsporu energie, který zajišťuje, aby se prodlužila jak provozní doba notebooku při chodu na baterii, tak i životnost baterie. Pro správnou funkci tohoto managmentu je třeba zajistit shodu mezi skutečným stavem baterie a hodnotami, se kterými power managment pracuje. Tyto hodnoty se po nějáké době užívání mohou mírně lišit a způsobit tak nesprávné vyhodnocení stavu baterie. K zajištění shody mezi skutečným stavem baterie a hodnotami se kterými power managment pracuje, slouží kalibrace baterie. Funkci kalibrování dnes již nabízí většina notebooků (notebooky ASUS ji mají obsaženou v BIOSu, část POWER-Battery refreshing).