Servis zařízení Lenovo

SIL Servis zařízení Lenovo
Servisovaná zařízení: Notebooky a PC řad ThinkCentre, ThinkPad, 3000 (C, N, V)
Neservisujeme: Zařízení řad IdeaCentre, IdeaPad, 3000 (G, H, K, Q, S, U, Y) - nutno kontaktovat jiný servis
Typ servisu: Oprava v servisním středisku
Záruční i pozáruční servis
Technická podpora: tech@sil.cz
Stránky výrobce: Lenovo
Převzetí k opravě: Osobní převzetí v servise Ostrava - kontakty
Doprava zásilky zdarma - svoz zásilky
Zadání reklamace: Formulář pro zadání reklamace


Standardní reklamace

Společnost SIL Servis Partner nabízí zákazníkům v rámci standardního vyřízení reklamace zařízení Lenovo vlastní systém, který by měl v maximální míře usnadnit celou reklamační proceduru. V případě poruchy zařízení Lenovo stačí, pokud zavoláte na telefonní linku našeho servisního dispečinku 552 300 677 nebo 596 253 677 nebo pošlete e-mail na adresu rma@sil.cz a my se o vše ostatní již postaráme. Zařídíme pro Vás vyzvednutí zařízení přímo u Vás, jeho rychlou opravu a doručení zpět, to vše zdarma.

Před zavoláním si prosím připravte tyto informace:

  • Sériové číslo zařízení
  • Popis závady
  • Adresu místa vyzvednutí vadného zařízení

Standardní reklamace zařízení Lenovo ve společnosti SIL Servis Partner je prováděna formou opravy v servisním středisku s vyzvednutím a dodáním zpět. Náklady na dopravu vadného zařízení do servisního střediska i opravené tiskárny zpět hradí servisní středisko. Zařízení je nutné předat k opravě v originálním přepravním obalu včetně polystyrénových výstelek, jinak může dojít k poškození v průběhu přepravy. V případě, že již originální obal nemáte k dispozici, je možné použít náhradní obal, který chrání zařízení proti poškození stejně jako obal originální. Servisní středisko nezodpovídá za škodu na zařízení, která vznikla v průběhu přepravy vinou použití nevhodného přepravního obalu nebo nevhodného způsobu zabalení. Spolu s reklamovaným zařízením je vhodné doložit kopii záručního listu nebo jiného dokladu, který prokazuje platnost záruky. Na dokladu musí být vyznačeno datum prodeje, výrobní číslo zařízení a délka poskytnuté záruky.

 

Objednání odvozu zařízení

Součástí procesu reklamace s opravou v servisním středisku pro zařízení Lenovo, které je v záruce, je i vyzvednutí zařízení na vámi uvedené adrese. Aby proběhlo vyzvednutí zařízení co nejspolehlivěji, je nutná částečná asistence i ze strany uživatele nebo zákazníka, který zařízení reklamuje. Proto je nutné vždy při nahlášení požadavku na odstranění závady (písemné či telefonické) kromě standardně požadovaných informací uvést i následující údaje:

  • přesnou adresu místa, odkud má být vadné zařízení vyzvednuto; na stejnou adresu bude po opravě vráceno (nebude-li uvedeno jinak)
  • jméno kontaktní osoby, která bude zásilku se zařízením předávat přepravci, a telefonní číslo na ni
  • pokud je žádost s požadavkem odvozu zařízení zadána do 15:00 hodin, zásilka bude vyzvednuta následující pracovní den po vaší žádosti o přidělení identifikačního čísla reklamace RMA. Přejete-li si jiný termín, je nutné to také ve vaší žádosti uvést

Na základě těchto údajů Vám bude sděleno naším pracovníkem přidělené identifikační číslo reklamace RMA a bude také potvrzen termín a adresa vyzvednutí vadného zařízení.
Vzhledem k tomu, že přepravu zařízení provádí náš smluvní přepravce DPD, je nutné počítat s těmito obecnými předpoklady:

  • vyzvednutí zásilky se zařízením je možné pouze v pracovní dny v době mezi 9:00 a 18:00 hodinou. Je proto nezbytné zabezpečit, aby byl na udané adrese v této době někdo schopen zásilku předat přepravci. Bohužel máme pouze omezenou možnost ovlivnit denní dobu převzetí zásilky
  • v domluvený den vyzvednutí zařízení přepravcem je nutné mít vadné zařízení připravenu k přepravě, tedy zabaleno nejlépe do originálního nebo jiného vhodného obalu tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození v průběhu přepravy. Je-li způsob zabalení zařízení k přepravě nevhodný, může přepravce odmítnout převzetí zásilky. Servisní středisko ani přepravce nezodpovídá za škodu na zařízení, která vznikla v průběhu přepravy vinou použití nevhodného přepravního obalu nebo nevhodného způsobu zabalení
  • zásilka s vadným zařízením musí být označena štítkem s uvedenou adresou odesílatele i adresáta (SIL Servis Partner, Těšínská 1970/56, 710 00 Ostrava) a také na ní musí být uvedeno přidělené číslo RMA

Pokud je váše zařízení již po záruce nebo je vada v rozporu se záručními podmínkami, tedy způsobena nesprávným nebo nepřiměřeným způsobem použití apod., vyhrazuje si servisní středisko nárok účtovat uživateli vzniklé náklady spojené s přepravou tiskárny k reklamaci. Výše těchto nákladů činí 200,- Kč.